Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies) »
Regulamin sklepu - Robo-Kop
ZAOPATRZENIE WARSZTATÓW I FIRM REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Sklep Internetowy

Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Robo-Kop z siedzibą w Łodzi,ul. Pojezierska 91a, NIP 726-17-90-648, REGON 471054789, zrejestrowaną w Urzedzie Skarbowym Łódź-Bałuty. Kontakt mailowy: robokop.lodz@gmail.com

Cały asortyment sprzedawany w sklepie internetowym Firmy Robo-Kop, jest nowy i pochodzi z legalnego źródła dystrybucji. Ceny towarów widoczne w sklepie podane w złotych polskich PLN są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy.

Zamówienia - Płatności

Zakupy lub zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez opcję - koszyk zakupowy oraz bezpośrednio - kontaktując się z nami drogą mailową, co upoważnia nas do rozpoczęcia realizacji zamówienia. W zamówieniu należy podać niezbędne dane do wysyłki przedmiotu a także numer telefonu kontaktowego.

Firma zastrzega sobie prawo do: - odmowy realizacji zamówienia nie posiadającego wystarczających danych służących do kontaktu z zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia. - wycofania niektórych produktów ze sprzedaży,zmiany ich specyfikacji lub zmiany ceny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Firma zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym klienta, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. - odmowy realizacji zamówienia wynikającego z ewidentnego błędu cenowego. W razie braku akceptacji przez klienta nowej ceny, specyfikacji towaru lub zmiany asortymentu, zamówienie na określony produkt zostanie anulowane.

Zamówienie realizowane jest w terminie 2 do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub przedłużającego się okresu jego realizacji, Firma zobowiązuje się bezzwłocznie przekazać klientowi informację o zaistnialej sytuacji. W związku z powyższym, zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dostępne formy płatności to: przedpłata na konto Firmy Robo-Kop (przelew) lub zapłata przy odbiorze przesyłki bezpośrednio doręczycielowi (forma "za pobraniem").

Firma Robo-Kop jest zobowiązana do dostarczenia Państwu towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. Firma ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

Klient ma prawo do anulowania zamówienia przed dokonaniem jego wysyłki bez ponoszenia kosztów.

Faktury i Paragony

Do każdego zrealizowanego zamówienia Firma wystawia paragon lub fakturę VAT.

W przypadku wyboru faktury VAT, niezbędne jest wypełnienie odpowiednich rubryk w koszyku zakupowym lub przesłanie dopowiednich informacji drogą mailową wraz z pełnymi danymi firmy lub instytucji.

W przypadku wystawienia Faktury VAT do wcześniej wystawionego paragonu niezbędne jest odesłanie do nas oryginału paragonu.

Firma zastrzega sobie możliwość wyszczególnienia na dokumencie zakupu, osobno kosztów dostawy, dokładanych gratisów lub tworzonych zestawów o wartości łącznej nie przekraczającej ustalonej wartości zamówienia.

Dostawa i Wysyłki

Zakupy wysyłamy firmą kurierską Fedex. Wysyłek dokonujemy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ODBIÓR PRZESYŁEK

Przy odbiorze towaru i po dokonaniu ewentualnej zapłaty za pobraniem, mają Państwo prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera, w celu stwierdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie przesyłki lub zniszczenie towaru. Ewentualny fakt stwierdzenia uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi i sporządzić w jego obecności protokół szkody. Reklamacja dotycząca uszkodzeń w transporcie, nie zostanie uznana po odejściu doręczyciela chyba, że uszkodzenia nie dało się wykryć bezpośrednio przy odbiorze przesyłki. Należy wtedy bezzwłocznie drogą mailową powiadomić o tym fakcie pracowników naszej Firmy i poinformować o uszkodzeniu firmę kurierską. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia złożonej reklamacji w przypadku nieprawidłowo, a w szczególności niezgodnie z prawdą wypełnionego protokołu szkody.

KOSZT DOSTAWY

Koszt dostawy regulowany jest indywidualnie dla każdego zamówienia zgodnie z wyświetlaną kwotą w koszyku zakupowym lub kwotą wynikającą z indywidualnych ustaleń między stronami.

Zwroty - Reklamacje - Wymiany
REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia niepełnej lub niezgodnej z zamówieniem dostawy towaru, należy niezwłocznie zgłosić to firmie Robo-Kop drogą mailową. W odpowiedzi, Firma skontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zawierać dane kupującego, kontakt telefoniczny, nr dokumentu zakupu, informację o przedmiocie reklamacji. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w ciągu 14dni od daty jej otrzymania. Informacja o jej rozpatrzeniu wysłana będzie droga mailową lub pisemnie pocztą. W przypadku błędnego lub nieprawidłowego wysłania przesyłki wszelkie koszty wymiany, dosyłki czy zwrotu towaru ponosi Firma Robo-Kop.

ZWROTY NIEUŻYWANEGO TOWARU

tu - formularz zwrotu do pobrania


art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów Zgodnie z obowiązującymi przepisami kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu, 14 dni od daty otrzymania zamówionego internetowo towaru. Koszt zwrotu i przesyłki towaru spoczywa na Kupującym. Aby skorzystać z prawa zwrotu, prosimy Państwa o poinformowanie nas drogą mailową o swojej decyzji i podając w tytule maila dopisek "Zwrot". Zwrotu płatności dokonujemy za pomocą przelewu na wskazany rachunek bankowy w ciągi maksymalnie 14-dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. Zwrotu towaru można również dokonać osobiście w siedzibie Firmy.

WYMIANA ZAKUPIONEGO NIEUŻYWANEGO TOWARU

W przypadku chęci wymiany zakupionego towaru prosimy o tym fakcie poinformować nas droga mailową, z dopiskiem "Wymiana". Mail powinien zawierać dane kontaktowe klienta wraz z numerem telefonu , nr dokumentu zakupu i informacje o propozycji wymiany towaru. Pracownik firmy skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów. Koszty odesłania towaru ponosi kupujący chyba, że strony ustaliły inaczej. Forma rozliczenia finansowego pozostaje w gestii ustaleń między stronami.

Gwarancja - Serwis

Maszyny i narzedzia są objęte serwisem posprzedażnym gwarancyjnym i pogwarancyjnym realizowanym poprzez : DYSTRYBUTORÓW POSZCZEGÓLNYCH MAREK

Podstawą do uznania roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu towaru (faktura, lub paragon), karta gwarancyjna.

Koszt dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej spoczywa na kupującym, chyba że strony ustaliły inaczej.

Ochrona prywatności
ZAMÓWIENIA

Dokonanie zakupów w sklepie naszym internetowy wymaga podania informacji osobowych. Składając zamówienie automatyczne wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych w związku z realizacją wyłącznie danego zamówienia.

NEWSLETTER

Istnieje także możliwość wyrażenia zgody, na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych, tylko i wyłącznie jako informowanie o promocjach, wyprzedażach lub nowościach związanych z tym sklepem internetowym.

REZYGNACJA

W każdym z w/w przypadków przysługuje Państwu, prawo do wglądu i poprawiania danych oraz do wycofana danych z naszej bazy.

Nie udostepniamy naszej bazy danych podmiotom trzecim. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Specyfikacja techniczna
Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu naszego sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
- posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1044x768 pikseli,
- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail,
- posiadanie przeglądarki internetowej:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej,
Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej,
Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej,
Opera w wersji 12.0 lub nowszej,
Apple Safari 5.0 lub nowszej.
Wszystkie przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę ActiveX, JavaScript i Cookies. Na w/w przeglądarkach gwarantujemy prawidłowe działanie sklepu internetowego. Zamawiający powinien posiadać podstawową znajomości obsługi komputera, oraz podstawową znajomość specyfiki i sposobu działania internetu.
Promocje i kody rabatowe
PROMOCJE

W naszym sklepie internetowym przeprowadzamy okresowe akcje promocyjne i wyprzedażowe. W tym czasie wiele artykułów można kupić w niższych cenach. Jednak Firma Robo-Kop zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej w każdym momencie bez podania przyczyny.

KODY RABATOWE

Dla stałych i zarejestrowanych użytkowników stosujemy czasami promocyjnie kody rabatowe. Kody rabatowe wysyłane są drogą mailową. Wielkość rabatu i czas na ich wykorzystanie, określona jest, w wysyłanym do Państwa mailu. Kody rabatowe wpisujemy w "koszyku zakupowym" w odpowiednim polu.

Inne regulacje i informacje
OPISY I ZDJĘCIA

Wszystkie zdjęcia i opisy przedmiotów robione są w dobrej wierze na podstawie danych producenta i udostepnianych przez niego zdjęć. Powstałe ewentualne błędy czy różnice wizualne mogą być wynikiem niezapowiedzianej zmiany specyfikacji przez firmę RUBI lub innej niezamierzonej pomyłki. REGULAMIN Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformujemy zarejestrowanych klientów pocztą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail. W sprawach nie uregulowanych naszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

SPORY KONSUMENCKIE

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z pomocy rzecznika praw konsumentów. adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl
Copyright © 2017, Robo-Kop.